Integral kommunikation: utvecklingsprogram för professionella relationer och samarbetseffektivitet

Välkommen till Institutet för Integral kommunikation. Vi hjälper ditt företag eller organisation till ökad effektivitet och bättre lönsamhet genom att träna både ledning och medarbetargrupper i att kommunicera integralt.

Vårt Koncept

Vi har ett helhetstänkande och betraktar företag och organisationer som organiska system där delarna hänger ihop.

Läs mer

Integral Kommunikation

Vårt arbete tar ansats i Integral teori, som har sitt ursprung från nutidsfilosofen Ken Wilbers tankar.

Läs mer

Våra Program

Vi erbjuder utvecklingsprogram samt workshops och föredrag på olika teman inom området.

Läs mer